תיאור: הפשרת 153 דונם לבניה בזכרון יעקב תכנית בנין עיר ש/ 619, 303 יח"ד צמודות קרקע, מבני ציבור ושטחים מסחריים
עבור: יזמים פרטיים בשיתוף המועצה המקומית
סטטוס: אושר למתן תוקף

 

תיאור: תכנון נת / 750 / 11 בנתניה, 528 יח"ד בנייה רוויה, ומבני ציבור כולל תכנית בינוי לביצוע ותכנון מבני המגורים
עבור: ד.רוטשטיין בע"מ
סטטוס: אושר למתן תוקף


תיאור: הפשרת 253 דונם לבניה בנס-ציונה תכניות בנין עיר נס/במ/ 117. 422 יח"ד צמודות קרקע ומבני ציבור , כולל בינוי לביצוע
עבור: מנהל מקרקעי ישראל באמצעות חב' י.ה.ל מהנדסים
סטטוס: אושר למתן תוקף


תיאור: תכנית בנין עיר ל - 191 דונם בכפר יונה לאזור תעשיה כולל תכנית בינוי לבצוע
עבור: מנהל מקרקעי ישראל
סטטוס: אושר למתן תוקף


תיאור: הפשרת קרקע ת.ב.ע לה / 180 / 1 ברמלה ל- 90 יח"ד בניה רוויה
עבור: חברת "לורם" - חברת הבנייה הממשלתית הגדולה
סטטוס: אושר למתן תוקף

 

תיאור: הגדלת זכויות בניה, ת.ב.ע לד/ במ / 633 / 1 / א' בלוד 202 יח"ד בבניה רוויה ומבני ציבור, תכנית בינוי לביצוע ותכנון המבנים
עבור: חברת "לורם" - חברת הבנייה הממשלתית הגדולה
סטטוס: אושר למתן תוקף


תיאור: תכנית בנין עיר לשיקום מדרחוב בלב יהוד כ - 60 דונם יד/ 2002 ב' כולל הגדלת זכויות שטחי מסחר וציבור, התכנית כוללת תכנית בינוי לביצוע בניה
עבור: עיירית יהוד
סטטוס: אושר למתן תוקף


תיאור: תכנית לשיקום "כפר גבירול" ברחובות תכנית בנין עיר רח/ 183 / 8
עבור: משרד השיכון
סטטוס: אושר למתן תוקף

 

תיאור: שינוי יעוד ל- 70 דונם בפתח-תקווה , תכנית בנין עיר פת/ במ/ 1228 / 6
עבור: חברת יכין-חק״ל בע״מ
סטטוס: אושר למתן תוקף